۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ فروردين
 شماره ۳۹۰۴  |  ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۲ شهريور
تبلیغات
samsung eidi porsesh كانال تلگرام روزنامه اعتماد
مدرسه
الزامات مديريتي دهه نود 
براي آموزش و  پرورشاز مديريت سنتي و انقلابي تا مديريت مدني و حرفه‌اي
آموزش و پرورش گرفتار ساختار بي‌ربط و نامنسجم
معلم بازيگر و مجري لاهيجاني
ضرورت نوسازي در آموزش و پرورش و تحول در نگرش‌ها
samsung eidi2
samsung eidi22
porsesh
عنوان صفحه‌ها
کارتون
image
امکانات