۱۳۹۷ يکشنبه ۵ فروردين
 شماره ۳۹۹۹  |  ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۱ دي
تبلیغات
samsung eidi porsesh كانال تلگرام روزنامه اعتماد
غير قابل اعتماد
آقامعلم در كارگاه نمدماليشعر طنزنیستی؛ چیست ماجرا، باران؟!تدابیرِ سیل‌آسا!عمل كم است برادر! 
شعار بسيار استطنزنويسي و تعريض«وقتی میمون می‌شوم» 
در کتاب‌فروشی‌هامصاحبه با ديوانه نمونه استان
samsung eidi2
samsung eidi22
porsesh
عنوان صفحه‌ها
کارتون
image
امکانات