۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ مرداد
 شماره ۳۹۹۹  |  ۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۱ دي
تبلیغات
samsung eidi سام سرویس online كانال تلگرام روزنامه اعتماد
غير قابل اعتماد
آقامعلم در كارگاه نمدماليشعر طنزنیستی؛ چیست ماجرا، باران؟!تدابیرِ سیل‌آسا!عمل كم است برادر! 
شعار بسيار استطنزنويسي و تعريض«وقتی میمون می‌شوم» 
در کتاب‌فروشی‌هامصاحبه با ديوانه نمونه استان
samsung
اول راست
عنوان صفحه‌ها
کارتون
image
امکانات