۱۳۹۷ سه شنبه ۲۶ تير
 شماره ۴۱۳۳  |  ۱۳۹۷ شنبه ۲۳ تير
تبلیغات
samsung eidi سام سرویس online كانال تلگرام روزنامه اعتماد
سیاست
«تغيير»؛ فصل مشترك  نگاه   مجلس   به  تيم اقتصادي دولتاگر حاكم «اشكنه‌خور» باشد، مشكل مردم را مي‌فهمد اعتراف كنند كه در برجام اشتباه كرديممشكل با عزل و استيضاح حل نمي‌شود، مساله نصب مديران شايسته استاعضاي تيم اقتصادي دولت در اولويت استيضاح  قرار دارنداگر فكر مي‌كنند برگي از ظرفيت‌هاي داخلي مانده كه رو نكرده‌ايم، اين گوي و اين ميداننقل قولخبر
samsung
اول راست
عنوان صفحه‌ها
کارتون
image
امکانات