عكس‌نوشت
 

 

از جنازه‌هاي خيس پناهندگان غرق شده روهينگيايي تا معترضان ونزوئلايي، سوژه‌ مهم عكس‌هاي خبري است كه نامزد جايزه بهترين عكس خبري سال شده‌اند. تلخي و درد منتشر شده در اين عكس‌ها بسيار زياد است؛ مانند سال خبري كه پشت‌سر گذاشتيم و خبرها از ناآرامي، جنگ، ترور و... در هرگوشه از جهان مي‌گفت. اما در ميان اين عكس‌ها، عكسي است كه از اميد مي‌گويد؛ عكسي كه اگر توضيح آن را نخوانيم و در كنار بقيه عكس‌هاي اين مجموعه آن را ببينيم، مي‌تواند عكس خبري از يك اتفاق تلخ مانند غرق شدن يك مهاجر در درياي مديترانه باشد. اما توضيح عكس مي‌گويد كه عكاس در كمال آرامش و زمان تمرين شناي يك نوجوان تانزانيايي، آن را گرفته است؛ عكسي زيبا با نشانه‌هايي مهم از ادامه زندگي و اميد در جهاني كه خبرهاي خوشايند و دوست‌داشتني‌اش بسيار بسيار كمتر از خبرهاي ناگوار آن است.


 
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=97289